Globalisering och ”tvärkulturalisering” är två oundvikliga processer i vårt århundrade. Å ena sidan blir världen alltmer homogen, eftersom åtskillnaden mellan nationella marknader minskar och för vissa produkter försvinner den helt och hållet. Å andra sidan förstärks och tydliggörs skillnaderna alltmer mellan nationer, regioner och etniska grupper vad gäller kulturella faktorer såsom seder, traditioner och språk. Varumärken och marknadsföringsbudskap kan därför tolkas olika i olika kulturer och språk.

En reklamkampanj som tas fram och blir framgångsrik i ett land bör adapteras, utvärderas och anpassas noggrant innan den används i andra länder, så att den optimeras för respektive målgrupp. Med vår hjälp kan du vara säker på att ditt marknadsföringsprojekt inte bara ”översätts” korrekt, utan dessutom är känsligt för de kulturella skillnaderna som gör ditt budskap meningsfullt.

Vår specialitet är marknaderna i Mellanöstern, Sydostasien och Brasilien men vi kan även hjälpa dig anpassa din marknadskommunikation för mångkulturella målgrupper närmare hemmaplan.

Hos oss kan du få hjälp med

  • grafisk montering av utmanande språk t.ex. arabiska, somaliska, ryska mfl.
  • grafisk produktion (broschyrer, annonser, kataloger etc.)
  • kulturell adaption (anpassning utifrån kulturella perspektiv)
  • språklig och dialektal adaption för olika regioner
  • marknadsadaption av strategier och budskap
  • projektkoordination av större uppdrag på sju språk