Med vår samlade kompetens förmedlar vi, genom våra språktjänster, kommunikation och ökad förståelse mellan människor och kulturer på fler än 120 språk och dialekter. Vår spetskompetens är de mer typografiskt utmanande språken, t.ex. arabiska, somaliska, kinesiska och ryska. Vi arbetar naturligtvis även med de mest förekommande EU-språken, världens vanligaste språk inklusive dialektala variationer och Sveriges minoritetsspråk.

Hos oss kan du få hjälp med

Utöver våra interna formgivare, översättare, språkgranskare och copywriters har vi ett brett nätverk av över 400 noggrant utvalda, professionella språkspecialister som uteslutande arbetar med sina respektive modersmål, många är även branschspecifika och bevakar allt från banksektorn till modeindustrin. Deras specialisering är en förutsättning för att orden och symboliken ska förmedla den rätta innebörden hos den målgrupp där respektive språk har sin vardag. Ring oss gärna så berättar vi mer.