Många kan skriva eller översätta en text, även i serverbaserade lösningar. För att skriva eller översätta ett budskap korrekt krävs språkspecialister som är bekanta med det lokala språket och kulturen. Budskapet kan behöva förstärkas eller tonas ned för att nå den målgrupp som du vänder dig till. Något som är helt neutralt i en kultur kan vara stötande i en annan, och precis som i det svenska språket kan samma budskap eller tonalitet fungera och tolkas på olika sätt i olika målgrupper..

Vår ambition är att minimera de risker som kan orsaka missförstånd i din kommunikation och marknadsföring. Oavsett om det gäller produktion av en informationsbroschyr på arabiska eller en annonskampanj på danska så arbetar vi med ett brett nätverk av professionella språkkonsulter med olika specialområden och erfarenhet av olika branscher.

Många av dem finns på plats i de aktuella länderna så att vi kan säkerställa rätt tonalitet, men majoriteten arbetar i Sverige så beroende på ditt behov och syfte kan vi matcha rätt konsult för rätt uppdrag så att du enklare kan nå de målgrupper du vänder dig till.

Hos oss kan du få hjälp med

  • översättningar av allmän karaktär
  • översättningar av juridisk eller ekonomisk karaktär
  • auktoriserade översättningar
  • branschspecifika översättningar
  • transkribering av ljudfiler
  • projektledning vid interna uppdrag hos kund.

Här kan du ladda ner en checklista i pdf-format med tips och råd inför en förfrågan.