Vi erbjuder språkgranskningar på olika nivåer. En korrekturläsning granskar stavning och grammatik, språkgranskning är en mer djupgående analys. Genom språkgranskning kvalitetssäkrar du din text. Granskningen utförs alltid i dialog med författaren.

Vi kan även erbjuda grafisk granskning. Då ser vi över att layouten är korrekt och stringent i din färdiga produkt som är klar att tryckas eller publiceras digitalt.

En korrekturläsning rättar våra vanligaste skrivfel:
 • stavfel och särskrivningar
 • interpunktion och meningsuppbyggnad
 • grammatikfel, t.ex. tempus och böjning
 • Stringens, dvs. att termer, stavningar, förkortningar etc. används på samma sätt genom hela texten.
En språkgranskning börjar och slutar med en korrekturläsning, men går även in på djupet i din text:
 • stil och struktur
 • disposition, t.ex. styckesindelning och rubriker
 • språkets rytm
 • stilbrott, t.ex att använda ett talord i en formell text eller ett komplicerat ord i en text som ska vara på lätt svenska.
 • textens tydlighet och lättillgänglighet
 • oklarheter i budskapet eller tankehopp i texten som författaren behöver förtydliga
 • tonalitet, dvs. att ordval, form och stil har anpassats efter din målgrupp.