Korrekturläsning & Granskning

Vi hittar felen och kvalitetssäkrar ditt arbete

1: Korrekturläsning

 

Korrekturläsning betyder att vi noggrant läser igenom din text och korrigerar allt från stavfel till grammatiska fel.

 

 • Stavfel och särskrivningar.
 • Interpunktion och meningsuppbyggnad.
 • Grammatik, såsom tempus och böjning.
 • Stringens – så att termer, stavning, förkortningar och så vidare används på samma sätt genom hela texten.

1+ 2: Språkgranskning

 

Granskningen utförs alltid i dialog med författaren.
Förutom korrekturläsning ingår även granskning av:

 

 • Stil och struktur.
 • Disposition, såsom styckesindelning och rubriker.
 • Språkets rytm.
 • Stilbrott – t ex att använda ett talord i en formell text eller ett komplicerat ord i en lättläst text.
 • Textens tydlighet och lättillgänglighet.
 • Oklarheter i budskapet eller tankehopp i texten som författaren behöver förtydliga.
 • Tonalitet – så att ordval, form och stil är anpassad efter din målgrupp.
 • Layouten är korrekt.

Vi ringer upp dig!

Har du ett projekt som du behöver hjälp med? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!