Space 360 gör det möjligt för ditt företag att kommunicera, engagera och skapa värde tvärs över kulturer, språk och gränser

Vem är Space 360?

Space 360 är ett av Sveriges ledande kommunikationsföretag med inriktning på tvärkulturell kommunikation och  marknadsföring. Sedan 1992 har vi hjälpt organisationer att förstå hur människor från olika delar av världen uppfattar, agerar och kommunicerar inom, mellan och utanför den egna gruppen.

Vi hjälper företag som vill marknadsföra sig tvärkulturellt inom och utanför Sveriges gränser. Vi samarbetar även med många svenska myndigheter och universitet som vill kommunicera med mångkulturella målgrupper, etniska minoriteter och turister. Genom våra samarbetspartner ser vi hela världen som vår arbetsplats.

Nöjdkundgaranti

Space 360 är stolta över att hålla en hög kvalitét på vårt arbete. Det är också viktigt att du som kund är nöjd med Space 360s tjänster. Därför har vi en nöjd-kund-garanti som innebär att du kan återkomma till oss om du inte är nöjd med kvalitén på en tjänst. Garantin gäller i tre månader efter att du har mottagit leveransen.

Kontakt

Har du frågor, funderingar eller vill diskutera intressanta idéer och projekt är du varmt välkommen att höra av dig.

info@space360.se+46 (0) 8 449 23 90