Offertförfrågan

Få en kostnadsfri offert

Beställning

Gör din beställning direkt på hemsidan

Kontakta oss

Ramavtal

Vad innebär ett ramavtal?

Space 360 är ett av fyra företag som har tecknat ramavtal för språktjänster med Kammarkollegiet. De flesta svenska myndigheter, inklusive universitet, avropar språktjänster baserat på Kammarkollegiets ramavtal. Space 360 har också tecknat ramavtal gällande språktjänster med bland annat Försäkringskassan, Skatteverket och Folkhälsomyndigheten samt med flera privata företag.

Med ett ramavtal får du som kund fördelar som kan innebära stora besparingar för din verksamhet. Tillsammans analyserar vi behovet av önskade tjänster. Ett direkt avtal med Space 360 kan minska dina kostnader och administration. Alla myndigheter i Sverige omfattas av lagen om offentlig upphandling genom Kammarkollegiet, läs mer här.

Vi garanterar säker hantering och förvaring av dina dokument

Space 360 ansvarar för samtliga från kunden erhållna handlingar och underlag, samt översatt material, såväl i pappersform som i elektronisk form, som hanteras av Space 360 och dess underleverantörer.

Kopior förvaras i låst utrymme samt i elektronisk form. Särskilda regler gäller för sekretessbelagd information och endast behörig personal har tillgång till sådana handlingar. Space 360 ansvarar för att destruktion av information sker på ett säkert sätt.

Space 360 har särskilda rutiner för att säkerställa att informationssäkerhet upprätthålls. Rutinerna gäller i alla led, även när handlingar eventuellt skickas mellan Space 360 och underleverantör eller översättare. Alla rutiner finns specificerade i ISO 17100 och är integrerade i Space 360:s kvalitetsledningssystem.

Låt oss kontakta dig

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig inom kort.