Ett ramavtal kan ge dig fast pris på språktjänster

Vad innebär ett ramavtal?

Space 360 är ett av fyra företag som har tecknat ramavtal för språktjänster med Kammarkollegiet. De flesta av Sveriges myndigheter, inklusive universitet, har att avropa språktjänster från Kammarkollegiets ramavtal. Space 360 har också tecknat ramavtal gällande språktjänster med bland annat Försäkringskassan, Skatteverket och Folkhälsomyndigheten samt med flera privata företag.

Genom ett avtal får du som är kund fördelar som kan innebära stora besparingar för din verksamhet. Tillsammans analyserar vi behovet av önskade tjänster. Ett direkt avtal med Space 360 kan minska dina kostnader och administration. Alla myndigheter i Sverige omfattas av lagen om offentlig upphandling genom Kammarkollegiet, läs mer här.

Vi garanterar säker hantering och förvaring av dina dokument

Space 360 ansvarar för samtliga från kunden erhållna handlingar och underlag, samt översatt material, såväl i pappersform som i elektronisk form, som hanteras av Space 360 och dess underleverantörer.

Kopior förvaras i låst utrymme samt i elektronisk form. Särskilda regler gäller för sekretessbelagd information och endast behörig personal har tillgång till sådana handlingar. Space 360 ansvarar för att destruktion av information sker på ett säkert sätt.

Space 360 har särskilda rutiner för att säkerställa att informationssäkerhet upprätthålls. Rutinerna gäller i alla led, även när handlingar eventuellt skickas mellan Space 360 och underleverantör eller översättare. Dessa finns specificerade i ISO 17100 och är integrerade i Space 360s kvalitetsledningssystem. 

 

Din garanti för hög kvalitet!

Space 360 är det första ISO 17100-certifierade kommunikationsföretaget i Norden!

ISO 17100:2015 är den internationella standarden för språktjänster och din garanti för ett professionellt flöde från projektstart till slutleverans.

Kontakt

Har du frågor, funderingar eller vill diskutera intressanta idéer och projekt är du varmt välkommen att höra av dig.

info@space360.se+46 (0) 8 449 23 90

Kontakta oss
close slider

    Låt oss kontakta dig!

    Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.