Korrekturläsning förbättrar din kommunikation och din image

Korrekturläsning & språkgranskning

Språkgranskning, i vilket korrekturläsning ingår, är ett bra sätt att kvalitetssäkra din text. Vid korrekturläsning rättas eventuella stavfel, grammatiska fel mm så att du kan vara säker på att den fungerar och är korrekt rent språkligt. Det är en billig försäkring, eftersom vi vet att förtroendet för en text sjunker om läsaren hittar språkliga eller andra grammatiska fel i texten.

Vid språkgranskning läser, granskar och korrigerar vi dina texter och hjälper dig att framstå som professionell i din kommunikation. Vi säkerställer att din text är väl disponerad och har rätt stil och ton. Vi anpassar dessutom din text till den lokala marknaden, båda språkligt och kulturellt. Språkgranskning görs alltid med målgruppen i sikte och för att förmedla ditt meddelande på bästa möjliga sätt.

Hos Space 360 innebär en korrekturläsning en noggrann genomgång av din text. Vi korrigerar allt från rena skrivfel och stavfel till grammatiska fel.

Beställer du däremot en språkgranskning går vi även igenom textens struktur, stringens, disposition, stilbrott, tydlighet, tonalitet och eventuella oklarheter i språkbruket. Vid språkgranskning anpassar vi dessutom texten till ditt företags terminologi.

Vad kostar en korrekturläsning eller språkgranskning?

Hör av dig till oss inför en korrekturläsning eller språkgranskning eftersom det är svårt att svara på hur lång tid det tar. Priset påverkas bland annat av textens komplexitet, språk, längd och hur välskriven texten är från början.

Kontakt

Har du frågor, funderingar eller vill diskutera intressanta idéer och projekt är du varmt välkommen att höra av dig.

info@space360.se+46 (0) 8 449 23 90