Vi ger dig trygghet och garanti för kvalitet

Certifierad översättning

Space 360 är certifierat enligt ISO

Space 360 blev år 2016 som det första företaget i Norden certifierat enligt ISO 17100:2015, den internationella standarden för språktjänster. Språktjänster som utförs i enlighet med kraven i ISO 17100:2015 håller högsta kvalitet. Space 360:s hela verksamhet är också generellt kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015. Space 360 är certifierat enligt ISO 9001 sedan 2008. Du kan läsa mer om ISO 17100 och ISO 9001 på ISO:s hemsida.

ISO 17100:2015

ISO 17100: 2015 ställer krav på processer, resurser och andra aspekter som är nödvändiga för en översättningstjänst av hög kvalitet som uppfyller tillämpliga specifikationer.

Tillämpning av ISO 17100: 2015 ger också förutsättningar för översättningstjänstleverantören att påvisa att tjänsten på alla sätt levereras i överensstämmelse med de krav som anges i ISO 17100:2005. Genom leverantörens processer och resurser ska man kunna leverera översättningstjänster som efterföljer överenskomna avtal med kund och liknande åtaganden. Det kan till exempel handla om översättningstjänstleverantörens egenformulerade åtaganden samt eventuella relevanta branschkoder, praktiska handböcker eller lagstiftning.

Användningen av råproduktion från maskinöversättning samt efterredigering (post-editing) ligger utanför tillämpningsområdet för ISO 17100: 2015. ISO 17100: 2015 gäller inte tolkningstjänster.

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 definierar krav för kvalitetsstyrningssystem i de fall där en organisation kan visa sin förmåga att konsekvent tillhandahålla produkt som uppfyller kundens och tillämpliga lagstadgade och andra krav. ISO 9001 syftar bland annat till att öka kundnöjdheten genom effektiv tillämpning av systemet, inklusive processer för kontinuerlig förbättring av systemet samt försäkran om överensstämmelse med kundens förväntan och lagstadgade krav.

Din garanti för hög kvalitet!

Space 360 är det första ISO 17100-certifierade kommunikationsföretaget i Norden!

ISO 17100:2015 är den internationella standarden för språktjänster och din garanti för ett professionellt flöde från projektstart till slutleverans.

Kontakt

Har du frågor, funderingar eller vill diskutera intressanta idéer och projekt är du varmt välkommen att höra av dig.

info@space360.se+46 (0) 8 449 23 90

Kontakta oss
close slider

    Låt oss kontakta dig!

    Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.