Offertförfrågan

Få en kostnadsfri offert

Beställning

Gör din beställning direkt på hemsidan

Kontakta oss

ISO-certifiering

Space 360 är certifierat enligt ISO

Space 360 blev år 2016 som det första företaget i Norden certifierat enligt ISO 17100:2015, den internationella standarden för språktjänster. Språktjänster som utförs i enlighet med kraven i ISO 17100:2015 håller högsta kvalitet. Space 360:s hela verksamhet är också generellt kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015. Space 360 är certifierat enligt ISO 9001 sedan 2008. Du kan läsa mer om ISO 17100 och ISO 9001 på ISO:s hemsida.

ISO 17100:2015

ISO 17100:2015 är en internationell standard som ställer krav på processer, resurser och andra aspekter som krävs för att leverera översättningstjänster av hög kvalitet och som uppfyller tillämpliga specifikationer.

Tillämpning av ISO 17100:2015 gör det också möjligt för leverantörer av översättningstjänster att visa att tjänsterna levereras i överensstämmelse med de krav som anges i standarden, och att säkerställa att leverantörers processer och resurser gör det möjligt att leverera översättningstjänster i enlighet med kundernas krav och andra specifikationer som överenskommits.

Användning av rådata från maskinöversättning och efterredigering (post-editing) ligger utanför tillämpningsområdet för ISO 17100:2015. Standarden är inte heller tillämplig på tolktjänster.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 är en ledningssystemsstandard och definierar krav för kvalitetsstyrningssystem i de fall där en organisation kan visa sin förmåga att konsekvent tillhandahålla tjänster som uppfyller kundens och tillämpliga lagstadgade och andra krav. ISO 9001 syftar bland annat till att öka kundnöjdheten genom effektiv tillämpning av systemet, inklusive processer för kontinuerlig förbättring av systemet samt försäkran om överensstämmelse med kundens förväntan och lagstadgade krav.

ISO 14100:2015

Space 360 har ända sedan företaget etablerades 1992 varit ett miljömedvetet företag som har varit noga med att påverka miljön så lite möjligt. Nu har vi tagit nästa steg i denna vår strävan och företaget är  certifierat enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001:2015. Även om vi har blivit miljöcertifierade tycker vi inte att det räcker och vi fortsätter att minska vår miljöpåverkan i möjligaste mån. Vår miljöansvarige tar kontinuerligt del av nya rön, lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet och ser till att innebörden av dessa implementeras i företagets dagliga verksamhet när så är relevant.

Låt oss kontakta dig

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig inom kort.