Våra tjänster

Offertförfrågan

Få en kostnadsfri offert

Kontakta oss

Klart vatten

Klarspråk

Språkkonsult i Stockholm som omvandlar dina texter till klarspråk

Space360 är medlem i PLAIN (Plain Language Association International) och är en språkkonsult i Stockholm för dig som behöver dokument skrivna i klarspråk. Med klarspråk avses ett tydligt och begripligt språk som målgruppen kan förstå. Vi på Space360 kan antingen hjälpa dig att skriva texten från början eller granska dina texter för att avgöra om de är tydliga och lättbegripliga. Utifrån din text föreslår vi sedan förbättringar och ser till att den uppfyller de skrivregler och riktlinjer som finns.

När texten är klar är den skriven i ett klarspråk som uppfyller Språklagen och är anpassad efter målgruppen. Vi arbetar med alla ämnesområden och texttyper samt erbjuder korrekturläsning för att upptäcka grammatiska misstag och att texten är fri från stavfel. Oavsett hur komplext ämnet är åtar vi oss att se till att texten skrivs på ett tydligt och lättbegripligt sätt.

Klarspråk

Med klarspråk menas tydligt och begripligt språk för en avsedd målgrupp. Språklagen (SFS 2009:600) kräver att språket inom offentlig verksamhet ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt”.

Space 360:s erfarna och examinerade språkkonsulter hjälper dig att beskriva svåra och komplexa förhållanden på ett enkelt och begripligt sätt. Du kan få hjälp med svensk språkgranskning på olika nivåer eller coachning och utbildning av skribenter på din arbetsplats så att alla blir duktiga på klarspråk. Många upplever att skrivandet blir roligare när de lär sig använda klarspråk och att det blir enklare att strukturera sina tankar, så det är inte bara läsaren som drar nytta av klarspråk.

Space 360 erbjuder följande tjänster inom klarspråk:

  • Text- och språkgranskning
  • Redigering
  • Coachning av enskilda skribenter
  • Skrivkurser
  • Skribent – Space 360:s språkkonsulter skriver din text på klarspråk från början

Symbol för medlemskap i PLAIN Space 360 vet hur viktigt det är med klarspråk i alla sammanhang och är medlem i PLAIN (Plain Language Association International).

Kontakta oss för närmare information om klarspråk.

Låt oss kontakta dig

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig inom kort.