Våra tjänster

Offertförfrågan

Få en kostnadsfri offert

Kontakta oss

Korrekturläsning och språkgranskning

Space 360 erbjuder olika former av språkgranskning – korrekturläsning, språkförbättring och omarbetning.

Tjänsten Språkgranskning har tre nivåer: korrekturläsning, språkförbättring och omarbetning.

Nivå 1: Korrekturläsning

Innefattar en noggrann genomgång där eventuella stavfel, skrivfel och grammatiska fel korrigeras. Inga ändringar avseende stil, styckesindelningar eller dylikt görs i din text.

Nivå 2: Språkförbättring

Innefattar justeringar av din text så att den är tydlig, välstrukturerad och har rätt ton för målgruppen. Om din text har flera författare så ser vi till att språket är enhetligt och att termer används konsekvent genom hela dokumentet.

Nivå 3: Omarbetning

Innefattar en anpassning av din text till den lokala marknaden, både språkligt och kulturellt. Den befintliga texten omarbetas för att kunna användas i ett annat sammanhang eller för en ny målgrupp, till exempel i form av nedkortande eller språklig förenkling av originaltexten.

Space 360 korrekturläser och språkgranskar texter på en mängd olika språk. Vi har erfarenhet av korrekturläsning och språkgranskning av texter såsom broschyrer, manuskript, pressreleaser, nyhetsbrev, kontrakt, nyhetsartiklar, m.m. men i synnerhet engelska och svenska vetenskapliga rapporter och artiklar för publicering.

Sekretess

Vi har sekretessavtal med alla våra korrekturläsare, språkgranskare och översättare och behandlar alltid dina texter med sekretess.

Pris

Priset på en korrekturläsning eller språkgranskning påverkas av en mängd olika faktorer – komplexitet, språk, längd m.m. Vi ber dig därför att höra av dig till oss för en offert utifrån dina specifika behov.

Låt oss kontakta dig

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig inom kort.