Offertförfrågan

Få en kostnadsfri offert

Beställning

Gör din beställning direkt på hemsidan

Kontakta oss

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan göra det möjligt att identifiera en viss person. Exempel på personuppgifter är:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • IP-nummer
  • Fastighetskoordinater som visar var enskilda personer bor
  • Bilder där du enskilda personer kan identifieras

Vad använder Space 360 personuppgifter till?

Space 360 använder sådana personuppgifter som behövs för att företaget ska kunna utföra sina uppgifter som leverantör av språk- och grafiska tjänster, för att kunna utveckla verksamheten och för att leva upp till de svenska och europeiska lagkraven. Endast personuppgifter för ovanstående ändamål får användas. Detta är den av GDPR:s grundprinciper som kallas ändamålsbegränsning.

Vilka personuppgifter har Space 360?

De personuppgifter som Space 360 har/hanterar är sådana som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas. Sådana uppgifter är t ex  namn, adress, telefonnummer och e-post till anställda och leverantörer som är enskilda näringsidkare. Vidare är det bank- och annan ekonomisk information som behövs för att Space 360 ska kunna betala ut pengar. Andra aktuella personuppgifter som behövs är sådana som är nödvändiga vid anställning eller om du söker en tjänst. Space 360 samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för att verksamheten ska kunna bedrivas och ingen information används för andra syften än för det syfte som angetts. Personuppgifter som behandlas är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet. Ovanstående är en annan av GDPR:s grundprinciper och denna kallas uppgiftsminimering. Space 360 visar vilka personuppgifter som samlas in samt hur de lagras och används.  .

Hur skyddar Space 360 personuppgifter?

Space 360 skyddar personuppgifter genom tekniska och andra lämpliga åtgärder, t ex genom att endast behörig personal har tillgång till uppgifterna och att de lagras på ett säkert sätt mm. Space 360 säkerställer även att behandling av personuppgifter är spårbar och att Space 360 eller personuppgiftsbiträdena/underbiträdena ansvarar för behandlingen.

Vem kan komma åt personuppgifter hos Space 360?

Endast behörig personal har tillgång till personuppgifter hos Space 360 och inga personuppgifter utelämnas till andra parter utan rättsligt stöd, och i sådant fall blir berörd person informerad om detta

Hur länge sparar Space 360 personuppgifter?

Space 360 sparar personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver eller så länge som krävs i lag. T ex för anställda behandlar Space 360 personuppgifter endast så länge det behövs för att anställningsförhållandet ska kunna fortgå och samma sak gäller för leverantörer som är enskilda näringsidkare.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger enskilda ett antal rättigheter:

Rätten till tillgång

Rätt att begära svar på hur Space 360 behandlar personuppgifter om en enskild person.

Rätten till rättelse

Rätt att begära att få personuppgifter hos Space 360 rättade om de inte är korrekta.

Rätten till radering

Rätt att kräva att Space 360, om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för, raderar uppgifterna.

Rätten till begränsning av  personuppgifter

Rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas, så att dessa behandlas endastför vissa specifika ändamål.

 

 

 

 

Låt oss kontakta dig

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig inom kort.