Om du jobbar inom kommun, landsting, myndighet eller annan organisation som drivs av offentlig finansiering så känner du säkert redan till EU:s webbdirektiv som trädde i kraft i slutet av 2016. Direktivet ställer krav på tillgängligheten hos offentliga myndigheters webbplatser och mobilapplikationer. Nu har direktivet blivit till svensk lag.

Det har länge funnits riktlinjer för offentlig verksamhets digitala tillgänglighet. Men i det nya webbdirektivet anges alltså hur tillgängliga offentliga webbplatser och mobilappar ska vara. Dessutom ställs det krav på att myndigheter redovisar hur väl deras webbplatser uppfyller de nya tillgänglighetskraven. Det är upp till varje medlemsland inom EU att implementera direktivet och den 1 januari 2019 blev direktivet svensk lag. Det innebär att webbplatser och mobilappar ska vara begripliga och hanterbara för samtliga användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Vem omfattas av lagen om digital tillgänglighet

De som omfattas av den nya lagen är myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering. Lagens olika delar träder i kraft vid olika tidpunkter de närmsta åren.

Undertextade videofilmer blir ett krav år 2020

Att publicera rörligt material på webben och i sociala medier är ett effektivt sätt att kommunicera och något som blir vanligare och vanligare inom offentlig sektor. Det är viktigt att känna till att en del av den nya lagen innebär att allt videomaterial som publiceras av offentlig verksamhet efter 23 september 2020 måste öka tillgängligheten genom att undertextas.

Ta hjälp av en erfaren byrå för undertextning

Det kan alltså vara en god idé att redan nu börja planera för hur ni ska arbeta med undertextning av ert videomaterial. Det är upp till er, och syftet med varje video, hur den kan göras så tillgänglig som möjlig. Det kan exempelvis handla om att undertexta för döva, klarspråka komplicerad information eller översätta och texta på andra språk.

Vi på Space 360 har lång erfarenhet av att skriva undertexter på de flesta språk. Vi ser till att dina undertexter håller högsta standard och säkerställer att innehållet är anpassat för er målgrupp. Eftersom alla våra översättare har lång och gedigen erfarenhet kan vi garantera att innehållet alltid förmedlar rätt stil och ton för er som avsändare och för den målgrupp ni vill nå. Vi erbjuder också inläst speakertext och voiceover-tjänster på de flesta språk.

Kontakta oss på info@space360.se eller 08-449 23 90 så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Mer läsning om hur just din verksamhet behöver anpassa sig

Här kan du läsa allt om den svenska lagen som trädde i kraft i år, och vad det innebär i praktiken, hur man kan anpassa sig och förbereda sig och hur man måste redovisa hur verksamheten följer lagen:

https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/
https://www.digg.se/utveckling–innovation/digital-tillganglighet
https://www.svenskforfattningssamling.se/doc/20181937.html